ON AIR

“พร้อมส่งมอบ Content ที่แตกต่างและโดนใจ ถึงผู้บริโภคท่ามกลางสื่อที่หลากหลายในปัจจุบัน” จากจุดเริ่มต้นของทีมผลิต Video Presentation เพื่อให้ตอบโจทย์ในการสื่อสารแบรนด์ในอีเวนท์ขนาดใหญ่มากมาย ก้าวสู่การผนึกความเชี่ยวชาญด้าน Content Production ของ You2Play สู่การพัฒนาเป็น Content ที่แตกต่างและโดนใจผ่าน TV Program และอินเทอร์เน็ต นี่เป็นอีกช่องทางสำคัญที่เปิดพื้นที่ให้แบรนด์สามารถสร้าง Contentเพื่อไม่พลาดการเข้าถึงผู้บริโภคท่ามกลางสื่อที่หลากหลายในปัจจุบัน