SINGHA WORLD OF SPEED

งาน Content Design ที่หยิบเรื่องราวอันน่าสนในจากแวดวงนักแข่ง นำมาเล่าผ่านงานการออกแบบสวยๆ เข้าใจง่าย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ และเกิดการมีส่วนร่วม